Pandemiaren ondoriozko egungo egoerari eta agintariek ezarritako murrizketei buruzko informazio-zirk

2021eko otsailak 27

Euskadiko Triatloi Federazioari (FVT-ETF) atxikitako kirolariek eta kirol-klubek egiten dituzten kontsulten aurrean, jakinarazpen honen bidez azaltzen da zer egin behar den jendeak horren berri izan dezan.

Euskal Autonomia Erkidegoan jarduera fisikoan eta kirolean eskumena duen administrazio-agintaritza gorenak argitaratzen duen azalpen-informazioa hemen dago eskuragarri:

https://www.euskadi.eus/jarduera-fisikoaren-eta-kirolaren-jarraibideak/web01-a2kirola/eu/

Eusko Jaurlaritzak argitaratutako dokumentazioaren barruan, galdera eta erantzun argigarrien zerrenda bat dago, hemen kontsulta daitekeena:

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/kirolean_jarraibideak_covid19/eu_def/adjuntos/JARDUERA-FISIKOA-ETA-KIROLA.-GALDERA-ERANTZUNAK-21.02.15.pdf

Eusko Jaurlaritzak argitaratutako dokumentazio horretan honako alderdi hauei buruzko informazioa ematen da: entrenamenduak egitea, lehiaketetan parte hartzea, entrenamendu eta lehiaketetara joatea, kasu batean edo bestean tratatzea kirolariaren jatorria edo helmuga "eremu gorrian" dauden udalerrietako bat den ala ez, maskara erabiltzea, aldagelak erabiltzea eta abar.

Helarazi dizkiguten kontsulta gehienek lehiaketa "erdiprofesionalean" murgilduta dauden kirolari federatutzat hartzen diren ala ez planteatzen dute. Horren aurrean, Eusko Jaurlaritzak argitaratutako dokumentazioa erreferentziatzat hartuta, honako hau adieraz daiteke:

A) ETFk 2021ean emandako indarreko federazio-lizentziaren bidez egiazta daiteke pertsona federatua dela.

B) Kirolari batek proiektatutako lehiaketetan parte hartu izana probetarako egiten den inskripzioaren egiaztagiriaren bidez egiaztatu ahal izango da.

C) ETFren autonomia-esparruko proba federatu ofizialak erakunde horren webgunean daude eskuragarri, Batzar Nagusiak berriki onartu ondoren.

D) Aurreko hiru ataletan adierazitakoaren arabera, federatutako pertsonek ez diote eskatu behar ETFri lehendik dituzten edo eskuragarri dituzten ziurtagiriak edo dokumentu gehigarriak emateko: lizentziak, inskripzio-egiaztagiria eta lehiaketen egutegia.

E) Estatu mailako proba federatu ofizialei edo barneratzeei dagokienez, Espainiako kirol-federazioek edo barneratzeek xedatzen dutena bete beharko da.

F) Autonomia-erkidegoko proba federatu ofizialetan FVT-ETF inskribatzeko, antolatzaileek hala erabaki behar dute, eta, horretarako, dagozkion izapideak egin behar dituzte.

G) Lehiaketa "erdi-profesionaltzat" jotzen dira soil-soilik:

– Euskadiko Triatloi Federazioaren egutegiko lehiaketa ofizialak, kategoria absolutuan soilik.
– Estatuko (Fetri) eta nazioarteko (World Triathlon/European Triathlon) egutegiko lehiaketa ofizialak, kategoria absolutuari zein absolutua baino beheragoko kategoriei dagozkienak barne.

H) Eusko Jaurlaritzak emandako xedapenen ondorioetarako, kirolari guztiak ez dira "erdi-profesionaltzat" hartzen federazio-lizentzia izateagatik, ezta denboraldi honetan lehiaketa federatu ofizialetan parte hartzeko interesa edo asmoa izateagatik ere. "Erdi-profesionaltzat" hartzeko, kirolariak lehen adierazitako lehiaketa eta kategoria motetan parte hartu beharko du. Kasu horretan, triatloian eta haren diziplinetan edo espezialitateetan, lehiaketa batean formalki eta benetan izena emanda dagoena lehiaketa horretan sartuta dagoela esan daiteke.

I) Triatloiaren eta bere diziplina edo espezialitateen kasuan, FVT-ETFren probetan aplikatzen den indarreko Erregelamendu Orokorraren 1.6 artikulua "kategoria absolututzat" hartzen da lehiaketa batean adinaren arabera eta araudiaren arabera parte har dezaketen pertsona guztiek osatutakoa. Adibidez, adinaren arabera kategoria bateko kide den eta, gainera, lehiaketa bateko azken sailkapen orokorrean agertzen den kirolari bat "kategoria absolutuko" parte dela jo behar da.

Scroll to Top